خوداشتغالی - چه زمانی باید کسب و کار ثبت شود؟

Selbstständig werden - Wann muss man ein Gewerbe anmelden? | Persisch untertitelt 04:50 Min. Verfügbar bis 02.02.2026

خوداشتغالی - چه زمانی باید کسب و کار ثبت شود؟

Von Salima Fellah

خانم میرزاخانیان نیز همانند بسیاری از شما تصمیم به خوداشتغالی گرفت. او در سال ۲۰۱۴ کیوسک خود را تأسیس کرد که برای آن می‌بایست کسب و کار خود را ثبت کند. ولی در واقع چه کسی باید کسب و کار خود را ثبت کند؟ وضعیت اقامت‌ او باید چگونه باشد؟ پاسخ به این سؤالات و همینطور اطلاعات بیشتر دیگری را که توسط "متیاس هرشن" بیان شده‌اند را می‌توانید در این گزارش دریافت کنید.

Stand: 25.01.2021, 16:16