مقابل یک اقامتگاه پناه‌جویان در بیهاچ در بوسنی

12:56 Min. Verfügbar bis 28.01.2026

مقابل یک اقامتگاه پناه‌جویان در بیهاچ در بوسنی

Stand: 28.01.2021, 14:51 Uhr

بسیاری از پناه‌جویان در بوسنی در منطقه‌ی اطراف بیهاچ زندگی می‌کنند. این شهر در نزدیکی مرز کرواسی است. بامداد اسماعیلی در مقابل کمپ سِدرا با یک زوج پناه‌جو در مورد وضعیت‌شان گفتگو کرده است.