مرکز مشاوره‌ی مصرف‌کنندگان: مشاوره‌ی حقوقی برای مقابله با دام‌های قراردادی

مرکز مشاوره‌ی مصرف‌کنندگان: مشاوره‌ی حقوقی برای مقابله با دام‌های قراردادی 04:09 Min. Verfügbar bis 25.08.2026

مرکز مشاوره‌ی مصرف‌کنندگان: مشاوره‌ی حقوقی برای مقابله با دام‌های قراردادی

تلفن همراه، باشگاه ورزشی یا روزنامه. افراد بسیاری بارها با مشکل قراردادهای جعلی و یا دام‌های اشتراک و آبونمان مواجه شده‌اند. محمد ناصر نیز تجربه‌ی آن را داشته و از کمک مرکز مشاوره‌ی مصرف‌کنندگان در آن زمان بهره برده است. در این گزارش به شما نشان می‌دهیم که اگر اتفاقی مشابه برای شما نیز رخ دهد، چه برخوردی باید داشته باشید و اینکه مرکز مشاوره‌ی مصرف‌کنندگان در واقع به چه چیزهایی رسیدگی می‌کند.

Stand: 25.08.2021, 13:23