وضعیت بخش هنر و برگزارکنندگان جشن‌ها در همه گیری کرونا

Die Kunst-und Veranstaltungsbranche in der Corona-Pandemie | Persisch untertitelt 05:25 Min. Verfügbar bis 25.11.2025

وضعیت بخش هنر و برگزارکنندگان جشن‌ها در همه گیری کرونا

Von Katharina Koell

همه گیری کرونا صنعت هنر و برگزارکنندگان جشن‌ها را به شدت تحت فشار قرار داده است. بسیاری از فعالان این صنف در وضعیت خطر قرار دارند. "جم ییلماز" دی جی، صاحب میخانه و کلوب شبانه به ما توضیحاتی در این باره داده است. وضعیت او به عنوان یک فردی که شغل آزاد دارد، چگونه است؟

Stand: 19.11.2020, 13:55