تصمیمات ناعادلانه درباره‌ی پناهندگی پناه‌جویان افغان

07:26 Min. Verfügbar bis 15.03.2026

تصمیمات ناعادلانه درباره‌ی پناهندگی پناه‌جویان افغان

Stand: 12.03.2021, 16:04 Uhr

تقاضای پناهندگی هزاران پناه‌جو از افغانستان طی سال‌های اخیر به اشتباه رد شده است. این خبر مبتنی بر آمار جدید وزارت کشور است. بامداد اسماعیلی جزئیات بیشتری را در این‌باره ارائه می‌دهد.