چه وقت «آلمانی» محسوب می‌شویم؟

03:10 Min. Verfügbar bis 21.12.2026

چه وقت «آلمانی» محسوب می‌شویم؟

چه وقت «آلمانی» محسوب می‌شویم؟ آیا صرف گرفتن پاس آلمانی، آلمانی می‌شویم؟ آیا این فقط یک احساس است؟ یا اینکه باید نخست به زبان آلمانی رویا دید تا آلمانی بود؟ سون‌هی کونرت، این پرسش‌ها را از رهگذران در مرکز شهر کلن می‌پرسد. نظرات خود را در قسمت نظرخواهی بنویسید.