نظرسنجی - با تلفن همراه چه کار می‌شود کرد؟

03:01 Min. Verfügbar bis 19.04.2027

نظرسنجی - با تلفن همراه چه کار می‌شود کرد؟

Stand: 19.04.2022, 16:36 Uhr

Von Mohammad Naser

گوشی هوشمند به یک همراه دائمی در زندگی روزمره‌ی ما تبدیل شده است. در قطار، در خانه و یا در اتاق انتظار پزشک، دائماً از تلفن‌های همراه خود استفاده می‌کنیم. مردم در شهر کلن با تلفن همراه خود چه کار می‌کنند؟ ما در خیابان از آنها این را پرسیده‌ایم.