دوستی افغانی اوکراینی

03:10 Min. Verfügbar bis 15.06.2028

دوستی افغانی اوکراینی

Stand: 01.06.2023, 13:37 Uhr

Von Arezao Naiby

از شما پرسیده‌ بودیم که شما چگونه با افرادی که از کشورهای دیگر می‌آیند و با یکدیگر زبان مشترکی ندارید، ارتباط برقرار می‌کنید. بسیاری از شما با ما ارتباط برقرار کردید و داستان‌های بسیار جذابی را با ما به اشتراک گذاشتید. یکی از این داستان‌ها، ماجرای مریم و ولنتینا است. مریم اهل افغانستان است و ولنتینا از اوکراین می‌آید. این دو.