انتقال‌های دوبلینی

انتقال‌های دوبلینی 08:01 Min. Verfügbar bis 20.08.2025

انتقال‌های دوبلینی

در هفته‌ی گذشته، ما گزارشی از به اصطلاح انتقال‌های دوبلینی ارائه داده بودیم. در ماه‌های اخیر، این انتقال‌ها به دلیل کرونا به حالت تعلیق درآمدند. در این ویدیو، به تأثیر شکایات حقوقی بر روند انجام این کار می‌پردازیم.

Stand: 19.08.2020, 19:56