زنده ماندن در جزیره ساموس

زنده ماندن در جزیره ساموس

مسیر بسیاری از پناهجویان که قصد دارند به اروپا بیایند، از جزیره‌های یونان مانند جزیره ساموس می‌گذرد. وضعیت در این جزیره در حال حاضر بدتر از جزایر دیگر است. یکی از ساکنان این جزیره در گفت‌وگو با "و.د.ار فور یو" هشدار می‌دهد: «ما در آستانه یک جنگ داخلی هستیم.»

Stand: 05.05.2019, 11:54