یک شهروند سوری برای بیمه‌ی بازنشستگی کار می‌کند

03:04 Min. Verfügbar bis 14.07.2027

یک شهروند سوری برای بیمه‌ی بازنشستگی کار می‌کند

Stand: 12.07.2022, 16:10 Uhr

Von Janina Werner

بیمه‌ی بازنشستگی و پزشکی موضوعات پیچیده‌ای هستند که باید آنها را خوب شناخت. عمر شکی در این مورد شناخت خوبی دارد و برای بیمه‌ی بازنشستگی آلمان کار می‌کند و پیش از این یک قرارداد کار دائمی نیز به او پیشنهاد شده است.