توله‌سگ‌های سلیمان در موریا

03:49 Min. Verfügbar bis 18.09.2025

توله‌سگ‌های سلیمان در موریا

Stand: 17.09.2020, 14:17 Uhr

Von Bamdad Esmaili

دو سگ کوچک در نزدیکی اردوگاه سوخته‌ی موریا. سلیمان آنها را با شیشه شیر بزرگ کرده و چندی بعد آنها را از آتش نجات داده است. او برای خود هیچ مواد غذایی ندارد و آنچه را که دارد با سگ‌هایش تقسیم می‌کند. بامداد اسماعیلی به دیدار او رفته است.