چگونه قرنطينه را تحمل می کنید؟

چگونه قرنطينه را تحمل می کنید؟ 28:27 Min. Verfügbar bis 09.04.2026

چگونه قرنطينه را تحمل می کنید؟

Von Janina Werner

دوران قرنطینه در خانه راحت نیست. خیلی ها بعد از خانه ماندن دوچار مشکلات روانی می شوند. بامداد اسماعیلی و ایزابل شایانی با یک روانکاو در این مورد صحبت می کنند.

Stand: 09.04.2021, 18:02