سرای سالمندان در آلمان

سرای سالمندان در آلمان 03:35 Min. Verfügbar bis 17.01.2025

سرای سالمندان در آلمان

Von Bilal Eid

در آلمان بسیاری از افراد سالخورده در خانه ی سالمندان زندگی می کنند. بلال عید این سوال را از خود پرسیده است که پیر شدن در آلمان چگونه است؟ او میهمان یکی از خانه های سالمندان بوده است.

Stand: 12.01.2020, 17:14