مهاجرت دوباره - شرایط آن در آلمان چگونه است؟

مهاجرت دوباره - شرایط آن در آلمان چگونه است؟ 08:20 Min. Verfügbar bis 20.05.2026

مهاجرت دوباره - شرایط آن در آلمان چگونه است؟

برای افرادی که از یونان حمایت پناهندگی دریافت کرده‌اند و سپس به آلمان آمده تا دوباره در اینجا درخواست پناهندگی کنند، چه اتفاقی می‌افتد؟ از وزارت کشور در این‌مورد پرس و جو کرده‌ایم. ایزابل شایانی و بامداد اسماعیلی در این‌باره گزارش می‌دهند.

Stand: 20.05.2021, 14:55