«شنیتسل یاگد» (شکار شنیتسل) چیست؟

01:40 Min. Verfügbar bis 21.10.2027

«شنیتسل یاگد» (شکار شنیتسل) چیست؟

Stand: 01.10.2022, 09:02 Uhr

Von Sarah Wippermann

شنیتسل یاگد: می‌تواند چیز خوشمزه‌ای به‌نظر برسد، اما هیچ ارتباطی با خوراکی شنیتسل ندارد. سارا ویپرمن می‌خواهد بداند که آیا مردم در شهر کلن می‌‌دانند که ٰشنیتسل یاگد چیست؟