قاچاق انسان با کامیون: یک خانم ایرانی تجربیاتش را بیان می کند

قاچاق انسان با کامیون: یک خانم ایرانی تجربیاتش را بیان می کند 20:16 Min. Verfügbar bis 07.11.2024

قاچاق انسان با کامیون: یک خانم ایرانی تجربیاتش را بیان می کند

پس از کشف ٣٩ جسد در بار یک کامیون در انگلیس، پلیس انگلستان تایید کرد که کشته شدگان افرادی از چین بوده اند. بامداد اسماعیلی با یک خانم ایرانی که با دو فرزندش چنین تجربيات مشابهی در یک کامیون یخچالدار داشته اند، صحبت کرده است. این گزارش به زبان فارسی می باشد و ایزابل شایانی آن را در پایان به زبان آلمانی ترجمه می کند.

Stand: 05.11.2019, 16:15