اصطلاحات به‌زبان فارسی

اصطلاحات به‌زبان فارسی 08:24 Min. Verfügbar bis 30.06.2025

اصطلاحات به‌زبان فارسی

اصطلاحات در هر زبانی بسیار منحصر به‌فرد و خاص - و در زبان فارسی بسیار مهم - می‌باشند. ناتالی امیری و ایزابل شایانی در یک پیاده‌روی در این‌باره گفتگو کرده‌اند.

Stand: 20.06.2020, 17:34