یورش به باند قاچاقچیان انسان

یورش به باند قاچاقچیان انسان 08:25 Min. Verfügbar bis 25.06.2025

یورش به باند قاچاقچیان انسان

روز چهارشنبه (۲۴ ژوئن ۲۰۲۰)، پلیس در چندین ایالت آلمان به باندهای قاچاق انسان یورش برد. چندین نفر بازداشت شده‌اند. گفته می‌شود که آنها افرادی را از ایران و آلبانی به طور غیرقانونی به آلمان آورده‌اند. بامداد اسماعیلی و ایزابل شایانی در این مورد گزارش می‌دهند.

Stand: 25.06.2020, 18:10