یورش به باند قاچاقچیان انسان

08:25 Min. Verfügbar bis 25.06.2025

یورش به باند قاچاقچیان انسان

Stand: 25.06.2020, 18:10 Uhr

روز چهارشنبه (۲۴ ژوئن ۲۰۲۰)، پلیس در چندین ایالت آلمان به باندهای قاچاق انسان یورش برد. چندین نفر بازداشت شده‌اند. گفته می‌شود که آنها افرادی را از ایران و آلبانی به طور غیرقانونی به آلمان آورده‌اند. بامداد اسماعیلی و ایزابل شایانی در این مورد گزارش می‌دهند.