دست داشتن سیاستمداران در تجارت ماسک

دست داشتن سیاستمداران در تجارت ماسک 07:47 Min. Verfügbar bis 10.03.2026

دست داشتن سیاستمداران در تجارت ماسک

دو سیاستمدار آلمانی به اتهام دریافت رشوه برای خرید و فروش ماسک از حزب خود اخراج شدند. بامداد اسماعیلی و کاتارینا کول برای شما توضیح می دهند.

Stand: 10.03.2021, 11:52