قوانین جدید برای قراردادها

09:02 Min. Verfügbar bis 21.12.2025

قوانین جدید برای قراردادها

Stand: 20.12.2020, 18:09 Uhr

در آلمان قوانین جدیدی برای قراردادها وضع شده که در آن منافع بیشتری برای مشتری درنظر گرفته شده است. به‌عنوان مثال، اپراتورهای تلفن همراه، دیگر نمی‌توانند بدون اطلاع قبلی قراردادهای تلفن همراه را به‌راحتی تمدید کنند. این تغییرات، قراردادهای باشگاه‌های بدنسازی را نیز در بر می‌گیرد. در اینجا بامداد اسماعیلی و ماله اشتوسل توضیح می‌دهند که این تغییرات برای مشتریان به چه معناست.