یونان: اقدامات جدیدی علیه مهاجرت غیرقانونی

یونان: اقدامات جدیدی علیه مهاجرت غیرقانونی 11:42 Min. Verfügbar bis 09.06.2026

یونان: اقدامات جدیدی علیه مهاجرت غیرقانونی

دولت یونان قصد دارد اقدامات سختگیرانه جدیدی را برای پناهجویانی که وارد این کشور می‌شوند، به کار گیرد. آیا توقف پذیرش پناهندگانی که از ترکیه به یونان می‌آیند، قانونی است؟ بامداد اسماعیلی و ایزابل شایانی به این سوال و همچنین موارد دیگر پاسخ می‌دهند.

Stand: 08.06.2021, 16:36