کناره گیری آندریا ناهلِس، رئیس حزب اس پی دی

کناره گیری آندریا ناهلِس، رئیس حزب اس پی دی 06:01 Min. Verfügbar bis 05.08.2024

کناره گیری آندریا ناهلِس، رئیس حزب اس پی دی

آندریا ناهلس از ریاست حزب اس پی دی کناره گیری کرد. چه کسی جانشین او می شود؟ و چه بر سر ائتلاف بزرگ می آید؟ آیا انتخابات زود هنگام خواهیم داشت؟ ایزابل شایانی و فلاح الیاس پیشرفت ها را جمع بندی می کنند.