کنفرانس امنیتی مونیخ - مصاحبه با رضا پهلوی و مسیح علی‌نژاد

16:22 Min. Verfügbar bis 02.03.2028

کنفرانس امنیتی مونیخ - مصاحبه با رضا پهلوی و مسیح علی‌نژاد

Stand: 28.02.2023, 18:27 Uhr

Von Bamdad Esmaili

در کنفرانس امنیتی مونیخ چهره‌های مطرح اپوزیسیون ایران حضور داشتند. گزارش کامل و مصاحبه بامداد اسماعیلی با شاهزاده رضا پهلوی و مسیح علینژاد را اینجا ببینید.