قتل در یک کمپ پناهندگان

قتل در یک کمپ پناهندگان 10:38 Min. Verfügbar bis 06.07.2026

قتل در یک کمپ پناهندگان

در یک اردوگاه پناهجویی در گریفن، یک جوان ۳۵ ساله در اثر حمله چاقو کشته شد. اکنون بحثی در مورد بیمارانی روحی و روانی ایجاد شده است. که طبق گفته کارشناسان و مطالعات بسیاری از پناهندگان دچار این بیماری هستند. بامداد اسماعیلی و جانینا ورنر در این باره گزارش می دهند.

Stand: 05.07.2021, 18:18