محمدرضا برای دیدار مادرش به اردوگاه پناه‌جویان می‌رود

12:40 Min. Verfügbar bis 19.04.2026

محمدرضا برای دیدار مادرش به اردوگاه پناه‌جویان می‌رود

Stand: 17.04.2021, 14:51 Uhr

محمدرضا با همسرش از هامبورگ به آتن سفر می‌کند تا مادرش را پس از ۷ سال ملاقات کند. مادرش در اردوگاه پناه‌جویان زندگی می‌کند. به‌همین دلیل محمد و همسرش جشن ازدواج خود را در اردوگاه پناه‌جویان برگزار می‌کنند. بامداد اسماعیلی با محمدرضا، همسرش لورا و مادرش گفتگو کرده است.