اختلاف در مورد پذیرش پناهجویان زیر سن

اختلاف در مورد پذیرش پناهجویان زیر سن 11:16 Min. Verfügbar bis 17.01.2025

اختلاف در مورد پذیرش پناهجویان زیر سن

رابرت هبک، رئیس حزب "سبز" روز یکشنبه 22.12.2019 پیشنهاد کرد که آلمان می بایست 4000 کودک زیر سن که بدون همراه هستند را از جزایر یونان بپذیرد. او با این پیشنهاد باعث برانگیخته شدن یک بحث بزرگ سیاسی شد. ایزابل شایانی شرح می دهد که در حال حاضر چه موضع گیری هایی در مورد این مسئله وجود دارد.

Stand: 24.12.2019, 18:03