گواهینامه ی مستاجر

گواهینامه ی مستاجر 02:36 Min. Verfügbar bis 16.01.2025

گواهینامه ی مستاجر

Von Janina Werner

تفکیک زباله، تمیز نگه داشتن منزل، صحبت کردن با همسایه ها- از طریق چنین دوره ای "گواهینامه ی مستاجر" پناهندگان و آلمانی ها یاد می گیرند که چه چیزهایی برای یک مستاجر مهم هستند. یانینا ورنر به خاطر شما در این دوره شرکت کرده است.

Stand: 10.01.2020, 17:14