داستان زندگی مهدی متوری

12:52 Min. Verfügbar bis 06.04.2026

داستان زندگی مهدی متوری

Stand: 05.04.2021, 23:49 Uhr

Von Isabel Schayani

مهدی متوری تا 23 سالگی فکر می‌کرد که مادرش درگذشته است. تا این که یک پیام در فیسبوک زندگی او را زیر و رو کرد و او برای پیدا کردن مادرش پیاده و غیر قانونی به ایران رفت. او در این گزارش داستانش را برای شما تعریف می کند