داستان زندگی مهدی متوری

داستان زندگی مهدی متوری 12:52 Min. Verfügbar bis 06.04.2026

داستان زندگی مهدی متوری

Von Isabel Schayani

مهدی متوری تا 23 سالگی فکر می‌کرد که مادرش درگذشته است. تا این که یک پیام در فیسبوک زندگی او را زیر و رو کرد و او برای پیدا کردن مادرش پیاده و غیر قانونی به ایران رفت. او در این گزارش داستانش را برای شما تعریف می کند

Stand: 05.04.2021, 23:49