مسیح علینژاد برای حقوق زنان مبارزه می‌کند

11:21 Min. Verfügbar bis 16.11.2026

مسیح علینژاد برای حقوق زنان مبارزه می‌کند

Stand: 14.11.2021, 16:07 Uhr

Von Bamdad Esamili

مسیح علینژاد یکی از شناخته‌شده‌ترین منتقدان سیاسی ایرانی است. او‌ در آمریکا در تبعید به‌سر می‌برد و از آنجا برای حقوق زنان ایرانی کمپین برگزار می‌کند. بامداد اسماعیلی با او‌ در شهر آمستردام هلند دیداری داشته است.