اوضاع در منطقه‌ی مرزی بین بلاروس و لهستان

اوضاع در منطقه‌ی مرزی بین بلاروس و لهستان 12:49 Min. Verfügbar bis 11.11.2026

اوضاع در منطقه‌ی مرزی بین بلاروس و لهستان

در دمای زیر صفر درجه، هزاران پناه‌جو و مهاجر، شب را در منطقه‌ی مرزی بین بلاروس و لهستان در چادر سپری کردند. وضعیت در مرز همچنان متشنج است. ایزابل شایانی به فارسی و آلمانی در این‌باره گزارش می‌دهد.

Stand: 10.11.2021, 14:06