آشوب و درگیری در اشتوتگارت

Krawalle in Stuttgart |Deutsch-Persisch 09:10 Min. Verfügbar bis 25.06.2025

آشوب و درگیری در اشتوتگارت

پلیس تعدادی مظنون را در پی آشوب و درگیری‌های شنبه شب، در اشتوتگارت بازداشت کرده است. یانینا ورنر اطلاعات جدیدی در این مورد را در اختیار بامداد اسماعیلی می‌گذارد.

Stand: 24.06.2020, 15:19