آشوب و درگیری در اشتوتگارت

آشوب و درگیری در اشتوتگارت 09:35 Min. Verfügbar bis 25.06.2025

آشوب و درگیری در اشتوتگارت

شنبه شب در اشتوتگارت آشوب و درگیری شدیدی رخ داده است. دقیقاً در آنجا چه اتفاقی افتاده است؟ بامداد اسماعیلی و برهان اکید در این مورد گزارش می‌دهند.

Stand: 22.06.2020, 15:01