اتوبوس سرما» از انجمن «دوستان خیابان‌های کلن و خیابان‌خواب‌هایش

06:19 Min. Verfügbar bis 14.02.2026

اتوبوس سرما» از انجمن «دوستان خیابان‌های کلن و خیابان‌خواب‌هایش

Stand: 14.02.2021, 15:00 Uhr

Von Borhan Akid

در آلمان حدود ۵۰ هزار بی‌خانمان در خیابان‌ها زندگی می‌کنند. وضعیت آنها در سرمای زمستان چگونه است؟ سون-هی کونرت با سازماندهندگان “اتوبوس سرما” در شهر کلن دیدار کرده است.