موضوع مهاجرت در مذاکرات ائتلاف

16:25 Min. Verfügbar bis 27.10.2026

موضوع مهاجرت در مذاکرات ائتلاف

Stand: 27.10.2021, 18:26 Uhr

مذاکرات ائتلاف از روز چهارشنبه ۲۷ اکتبر آغاز می‌شود. احزاب «چراغ راهنمایی» (سوسیال دموکرات، لیبرال دموکرات و سبزها) گرد هم می‌آیند تا در مورد موضوعات مختلف مشورت کنند. به‌عنوان مثال، آنها می‌خواهند قانون شهروندی را تغییر دهند تا اخذ تابعیت آلمان آسان‌تر شود. بامداد اسماعیلی در این لایو استریم مهم‌ترین اطلاعات در این‌مورد را برای شما خلاصه کرده است.