ایوپ‌هان برای نیازمندان غذا توزیع می‌کند

05:29 Min. Verfügbar bis 13.07.2025

ایوپ‌هان برای نیازمندان غذا توزیع می‌کند

Stand: 13.07.2020, 14:50 Uhr

Von Janina Werner

ایوپ‌هان گذشته‌ی سختی داشته است. وی معتاد به مواد مخدر و مدتی را در زندان بوده است. اکنون اوست که به دیگران کمک می‌کند. دخترش سلین و همچنین رضا او را همراهی می‌کنند. آنها در حال حاضر هر روز برای بی‌خانمان‌ها و معتادان به مواد مخدر در اسن، مواد غذایی و بهداشتی توزیع می‌کنند.