مراسم تدفین اسلامی در آلمان چگونه است؟

02:06 Min. Verfügbar bis 22.09.2028

مراسم تدفین اسلامی در آلمان چگونه است؟

Von Arezao Naiby

انجام مراسم تدفین اسلامی، هم‌اکنون تقریباً در تمام نقاط آلمان امکان‌پذیر است. همواره بر تعداد خانواده‌های مسلمانی که قصد دارند بستگان‌ متوفی خود را در وطن جدیدشان، آلمان، به خاک بسپارند افزوده می‌شود. به‌همین دلیل، در گورستان‌های آلمان تعداد قبرهای مختص مسلمانان رو به افزایش است. در این گزارش، برای شما توضیح می‌دهیم که یک مراسم تدفین‌ اسلامی در آلمان چگونه برگزار می‌شود.