معترضان در ایران چگونه شکنجه می‌شوند

07:38 Min. Verfügbar bis 07.02.2028

معترضان در ایران چگونه شکنجه می‌شوند

Stand: 07.02.2023, 10:57 Uhr

Von Bamdad Esmaili

در جریان اعتراضات جاری‌علیه حکومت اسلامی در ایران، بسیاری از معترضان بازداشت شده‌اند. هیئتی تحقیقاتی متشکل از رسانه‌های ان‌دی‌ار، وی.دی‌ار و زوددویچه تسایتونگ در مورد شرایط بازداشت معترضان در ایران تحقیق کرده است.
بامداد اسماعیلی نیز جزو تحقیق‌کنندگان بوده و با یکی از زندانبانان سابق که به آلمان پناهنده شده، گفتگو کرده است.