گرفتن حکم اعدام پس از بازگشت به ایران

گرفتن حکم اعدام پس از بازگشت به ایران 33:20 Min. Verfügbar bis 29.06.2025

گرفتن حکم اعدام پس از بازگشت به ایران

امیرحسین مرادی در آلمان زندگی می‌کرد و داوطلبانه به ایران بازگشته بود. او اکنون به اعدام محکوم شده است. بامداد اسماعیلی با دوستان و همسایگانش در آلمان گفتگو کرده است.

Stand: 29.06.2020, 15:32