گفتگو با دکتر یواخیم اشتامپ

19:20 Min. Verfügbar bis 27.05.2026

گفتگو با دکتر یواخیم اشتامپ

Stand: 27.05.2021, 20:36 Uhr

Von Katharina Köll

 آیا واکسیناسیون بر وضعیت اقامت پناهندگان تاثیر می‌گذارد؟ آیا در حال حاضر کسی به یونان و افغانستان بازگردانده می‌شود؟ ما در این‌مورد با دکتر یواخیم اشتامپ، وزیر امور کودکان، خانواده، مهاجرین و ادغام  و معاون نخست‌وزیر ایالت نورد راین وستفالن گفتگو کرده‌ایم.