کنفرانس وزرای کشور به پایان رسید

11:40 Min. Verfügbar bis 22.06.2025

کنفرانس وزرای کشور به پایان رسید

Stand: 19.06.2020, 15:03 Uhr

روز جمعه (۱۹ ژوئن ۲۰۲۰) کنفرانس وزرای کشور ایالت‌های آلمان در ارفورت به پایان رسید. از جمله تصمیم‌های این کنفرانس تمدید شش ماهه‌ی توقف بازگرداندن پناه‌جویان به سوریه است. بامداد اسماعیلی و کامیل دپییر در این مورد گزارش می‌دهند.