تورم

07:01 Min. Verfügbar bis 08.11.2026

تورم

Stand: 02.11.2021, 17:14 Uhr

برخی از محصولات در سوپرمارکت‌ها گران شده‌اند، و قیمت گرمایش نیز در حال افزایش است. علت آن چیست؟ یانینا ورنر و اولریش اوکرزایفر از WDR دلیل آن را برای شما توضیح می‌دهند. این ویدئو دارای زیرنویس فارسی می‌باشد.