آیا به زودی واکسن کرونا اجباری خواهد شد؟

02:21 Min. Verfügbar bis 29.11.2026

آیا به زودی واکسن کرونا اجباری خواهد شد؟ 

Stand: 29.11.2021, 09:53 Uhr

Von Jelena Morgenstern

آیا واکسیناسیون کرونا به زودی اجباری می شود؟ در حال حاضر این موضوع در بحث و جدال قرار داد.نظر شما در این مورد چیست؟ آیا موافق یا مخالف اجباری شدن عمومی واکسیناسیون هستید؟ نظر خود را برای ما بنویسید.