آیا به زودی واکسن کرونا اجباری خواهد شد؟ 

آیا به زودی واکسن کرونا اجباری خواهد شد؟ 02:21 Min. Verfügbar bis 29.11.2026

آیا به زودی واکسن کرونا اجباری خواهد شد؟ 

Von Jelena Morgenstern

آیا واکسیناسیون کرونا به زودی اجباری می شود؟ در حال حاضر این موضوع در بحث و جدال قرار داد.نظر شما در این مورد چیست؟ آیا موافق یا مخالف اجباری شدن عمومی واکسیناسیون هستید؟ نظر خود را برای ما بنویسید.

Stand: 29.11.2021, 09:53