قوانین جدید در سال ۲۰۲۳

02:35 Min. Verfügbar bis 27.12.2027

قوانین جدید در سال ۲۰۲۳

Stand: 27.12.2022, 15:32 Uhr

Von Borhan Akid

کمک هزینه‌ی مسکن و کمک هزینه‌ی فرزند افزایش می‌یابد و درآمد جدید شهروندی در راه است. موارد ذکر شده و دیگر تغییرات قانونی در سال ۲۰۲۳ اعمال خواهند شد. برهان اکید خلاصه‌ای از این اخبار جدید را برای شما گردآوری کرده است. این گزارش دارای زیرنویس فارسی است.