دیدار دوباره‌ی خواهر و برادر

05:09 Min. Verfügbar bis 15.07.2026

دیدار دوباره‌ی خواهر و برادر

Stand: 13.07.2021, 13:36 Uhr

Von Isabel Schayani

بعد از دو سال اقامت در کمپ موریا، خانواده‌ی جعفری به آلمان آمده‌اند. بعد از آن، به آنان چگونه گذشته است؟ ایزابل شایانی در دوسلدورف با آنان ملاقات کر.