آشپزی کردن باهم در لورکوزن

04:54 Min. Verfügbar bis 02.08.2027

آشپزی کردن باهم در لورکوزن

Stand: 02.08.2022, 12:43 Uhr

Von Borhan Akid

خوراکی‌ها نه‌تنها طعم خوبی دارند، بلکه باعث ارتباط مردم نیز می‌شوند. برای مثال در لورکوزن شهروندان سوریه، افغانستان و اوکراین با هم آشپزی می‌کنند. آنها با هم و فرهنگ همدیگر آشنا شده و باهم غذا می‌خورند.