وضعیت پناه‌جویان در ترکیه

19:20 Min. Verfügbar bis 29.05.2025

وضعیت پناه‌جویان در ترکیه

Stand: 29.05.2020, 16:01 Uhr

وضعیت پناه‌جویان در ترکیه چگونه است؟ بامداد اسماعیلی در این باره با کاتارینا ویلینگر خبرنگار شبکه‌ی ARD مصاحبه کرده است.