پناه‌جویان در آتن

Geflüchtete in Athen | Deutsch-Persisch 13:14 Min. Verfügbar bis 21.09.2025

پناه‌جویان در آتن

در روزهای گذشته به‌طور متمرکز، گزارش‌هایی در مورد وضعیت پناه‌جویان در جزیره‌ی لسبوس ارائه کرده‌ایم. اما وضعیت پناه‌جویان در باقی خاک یونان چگونه است؟ بامداد اسماعیلی در شهر آتن بوده است و در پارک ویکتوریا با آنها صحبت کرده است.

Stand: 21.09.2020, 18:15