روز تولد بسیاری ها 1.1 است

روز تولد بسیاری ها 1.1 است 18:05 Min. Verfügbar bis 30.01.2024

روز تولد بسیاری ها 1.1 است

بسیاری که تازه به آلمان آمده اند دقیقاً در اولین روز سال روز تولد شان است. اینکه چرا؟ و چگونه در آلمان روز تولد را جشن میگیرند؟ در این مورد ایزابل شایانی با چند نفر صحبت میکند.