رستوران‌ها، بارها و کافه‌ها در دوران قرنطینه‌ی کرونایی،  مشکلات و سختی‌های زیادی را متحمل می‌شوند

09:05 Min. Verfügbar bis 28.12.2025

رستوران‌ها، بارها و کافه‌ها در دوران قرنطینه‌ی کرونایی،  مشکلات و سختی‌های زیادی را متحمل می‌شوند

Stand: 18.12.2020, 13:57 Uhr

خدمات تشریفات باید مثل یک سرگرمی باشد و کارکنان از آن لذت ببرند، که این امر با این قوانین امکان‌پذیر نیست. این طبق گفته‌ی "وسیم"، صاحب یک رستوران سوری در شهر بن می‌باشد. "لولا" و "فیل" نمی‌دانند که این شرایط چگونه پیش خواهد رفت. تاکنون فقط پشتیبانی میهمانانشان آنها را سر پا نگه داشته است. گزارشگران ما دالینه صلاحی و سون‌-هی کونرت با آنها ملاقات کرده‌اند.